Skip directly to content

Rapportera problem/symptom

*Om du vill rapportera biverkning avseende Multi-tabs kosttillskott och fyller i formuläret, ber vi dig notera att följande ord får annan mening: med läkemedel menas ’kosttillskott’, med behandlats med läkemedlet menas ’intagit kosttillskottet’, med dos menas ’mängd av kosttillskottet, med påbörjaderespektive avslutades behandlingen med läkemedlet menas ’användningen av kosttillskottet

Hitta formuläret här