Skip to main content
Om mjölksyrabakterier

Om mjölksyrabakterier

Når du skall köpa ett kosttillskott med mjölksyrabakterier, är det viktigt att du vet mjölksyrabakteriens släkt, art och stam. Det är först när du har denna information, som du kan vara säker på, att du får samma mjölksyrabakterier varje gång.

Mjölksyrabakterier på gatunivå

Att identifiera en mjölksyrabakterie är lite samma som att besöka en riktigt god vän. För att finna vännens adress måste du veta både staden, gatan och gatunumret. För att finna den riktiga mjölksyrabakterien måste du kunna identifiera släkten, arten och stammen.

Jämförelsevis kan man säga att, släkten motsvarar staden, arten motsvarar gatan och stammen motsvarar gatunumret.

Når du skall hitta din väns andress är det inte till nytta att endast känna till staden och gatan – du behöver också känna till gatunumret. När man talar om mjöllksyrakterier, är det inte heller till nytta att endast känna till släkten och arten – man skall också känna till stammen. Läs mer om stammar nedanför.

BIFIFORM använder endast erkända stammar

BIFIFORM använder endast dokumenterade och erkända mjölksyrabakteriestammar. Detta betyder, att du alltid vet exakt vad du får – varje gång du köper BIFIFORM.

I tabellen under har vi lagt en översikt över de mjölksyrabakteriestammar som BIFIFORM använder. De är rangordnade i alfabetisk följd.

Släkt Art Stam
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BI-04)
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (Bi-07)
Lactobacillus acidophilus (LA-5)
Lactobacillus acidophilus (NCFM)
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LBY-27TM)
Lacticaseibacillus paracasei (LPC-37)
Lacticaseibacillus rhamnosus (LGG)
Streptococcus thermophilus (STY-31TM)

LGG, LA-5 och BB-12 är registrerat varumärken från Chr. Hansen A/S. STY-31TM och LBY-27TM är varumärken från Chr. Hansen A/S. NCFM, Bl-04, Lpc-37 och Bi-07 är varumärken eller licensierade varumärken från DuPont eller dess dotterföretag

Nästa gång du är på apoteket för att köpa kosttillskott med mjölksyrabakterier så kommer det att vara till stor fördel för dig då du letar efter en eller flera dokumenterade stammar. På det sättet kan du vara säker på att du får en hög kvalitet - varje gång!

Din checklista

När du köper mjölksyrabakterier bör du vara uppmärksam på följande kvalitetsparametrar:

  • Innehåller specifika mjölksyrabakteriestammar
  • Innehåller väldokumenterade mjölksyrabakteriestammar
  • Dessutom är det en god idé att titta på antalet tabletter per dag, samt hur många gånger dagligen tabletterna skall tas.

BIFIFORM har över 25 års erfarenhet inom mjölksyrabakteriebranschen. Vi kan leverera mjölksyrabakterier med specifika och dokumenterade stammar. Detta betyder, att du som konsumerar alltid får en högkvalitiativ produkt som är anpassad efter dina önskemål.

Visste du att

Visste du att?

Vi använder bland annat världens bäst dokumenterade mjölksyrabakteriestam L. rhamnosus (LGG). Vill du veta mer om BIFIFORM?

Läs mer

Produkter

Produkter

BIFIFORM använder olika kvalitetsprodukter till individuella önskemål, och du kan välja mellan två olika produkter.

Läs mer

Kostråd

Kostråd

En hälsosam och varierad kost är viktigt för att upprätthålla en bra hälsa. Önskar du bli uppdaterad om de senaste kostråden?

Läs mer