Skip directly to content

Behandling av personuppgifter

Pfizer AB, org. nr. 556059-6255, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, tel. 08-550 520 00, (”Pfizer”) lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från Dig och är ansvarigt för behandlingen. Pfizer är mån om att skydda Din integritet när Du besöker denna och andra av Pfizers hemsidor på Internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när Du besöker hemsidorna och utnyttjar Pfizers tjänster, samt vilka rättigheter Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL.
 
Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har Du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Pfizer. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi Dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma Din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t ex namn, adress, telefonnummer e-postadress, eller andra personuppgifter. Pfizer använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet, t ex beställningar, och för kontakter i det aktuella ärendet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Pfizers samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där Du lämnar uppgifter för beställningar och utnyttjande av tjänster får Du mer specificerad information och lämnar Ditt samtycke till hur Dina personuppgifter behandlas.
 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag i Pfizerkoncernen och till Pfizers samarbetspartners (i de fall då en samarbetspartner engagerats) samt vid biverkansrapportering till myndigheter. Dessa kan finnas såväl inom EU/EES-området som utanför EU/EES-området.
 
Säkerhet
Pfizer har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.
 
Begära registerutdrag, rätta uppgifter eller tacka nej till fortsatta kontakter
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Pfizer på adressen ovan få besked om vilka personuppgifter som Pfizer har registrerade om Dig.
 
Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som Du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att Du motsätter Dig fortsatt behandling av Dina personuppgifter eller att Du inte önskar mottaga fortsatt information från Pfizer. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Pfizer kan ha mot Dig på grund av tidigare beställningar.
 
För att kunna tillgodose Dina önskemål ber vi Dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang Du lämnat uppgifter till Pfizer. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa Dina önskemål enligt följande:
Via telefon 08-550 520 00, eller
Via brev till Pfizer AB, 191 90 Sollentuna.

Information om cookies
Här kan Du kan läsa mer om hur Pfizer behandlar cookies (elektronisk information om Ditt besök på hemsidan).

PP-BIF-SWE-0101